Arrows
ZALECENIA PO IMPLANTACJI
Arrows
ZALECENIA CLEAR ALIGNER

ZALECENIA PO EKSTRAKCJI

  1. Po 30 min od zabiegu usunąć opatrunek.
  2. Dwie godziny po zabiegu nie należy jeść i pić.
  3. Jeść drugą stroną, tylko miękkie pokarmy.
  4. W razie dolegliwości bólowych po ustąpieniu znieczu- lenia można zażyć środki przeciwbólowe.
  5. Można przyłożyć zimny okład (zmniejszy obrzęk).
  6. Przez pierwszy dzień nie wolno dotykać i płukać rany aby nie wypłukać skrzepu.
  7. Nie szczotkować okolicy usuniętego zęba w dniu eks- trakcji, w dniach następnych szczotkować delikatnie.
  8. Nie wolno palić papierosów 24 h po zabiegu.
  9. W przypadku założenia szwów należy po okresie 7-10 dni zgłosić się na ich usunięcie.
  10. W razie utrzymującego się obrzęku, szczękościsku, do- legliwości bólowych należy zgłosić się na kontrolę.

Ocena wizyty - anonimowa ankieta pacjenta

OCEŃ WIZYTĘ

kontakt i rejestracje

Telefon: +48 61 817 53 67
Kom: +48 667 727 575
mail: kontakt@kalawska.pl

Godziny przyjęć: 12-20

adres

Edwarda Raczyńskiego 2/11
62-020 Swarzędz Nowa Wieś

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym gabinetem.